Installasjon av ny Ketle-linje på Kims Skreia

16.mai 2019

Installasjon og kabling av ny Kettle linje. Vi har i tillegg levert underfordeling for ventilasjon.

I ventilasjonstavlen er det levert et Wago PLS-System. Styresystemet for prosessdelen er levert av KMG og er av fabrikat Siemens S7-1500.